Quick contact info

The company Spets 24 OÜ is the official representative of SolarStone® in Estonia.

Контактная информация

Компания Spets 24 OÜ является официальным представителем SolarStone® в Эстонии.

icon_widget_image Monday-Friday: 10:00 - 20:00; Sat-Sun: closed icon_widget_image Tehnika 24, 10149 Tallinn, Estonia icon_widget_image +372 5681 1011 +372 601 03 24 icon_widget_image info@solarspets.com
Image Alt
Paigaldusjuhend

PAIGALDUS

  /  PAIGALDUS
PAIGALDUS
KOGUVÕIMSUS 3MW
PROJEKTIDE ARV - 350+
VÄHENDATUD CO2 EMISSIOONE 3300 T/AASTAS
ESINDATUD - 7 RIIGIS
Paigaldusjuhend

Paigaldus

Solarstone paneelid on töötatud välja selliselt, et nende paigaldus oleks võimalikult lihtne. Kui on olemas eelteadmised katusematerjali paigaldusloogikast ja elektritööde kogemus, on võimalik paneelide paigaldusega saada hakkama iseseisvalt. Siiski, parima tulemuse saavutamiseks soovitame paneelide paigaldusel kaasata meie sertifitseeritud partnerid.

Iga päikeseelektrijaama (sh Solarstone paneelidega rajatu) vastuvõtmise eelduseks on tootmismooduli (inverteri) seadistamise protokoll ning ehitajapoolne vastavusdeklaratsioon. Üle 32A peakaitsmega projektide puhul on vaja koostada ka paigaldise audit, mille saab tellida ettevõttelt, kellel on majandustegevuse registri andmetel õigus seda teha.

Paigalduse ajakulu sõltub paneelipargi suurusest ja jaotisest, alusehituse ettevalmistusest ning juurdepääsu võimalustest. Kõrgetel katustel tuleb kasutada tõstukit ning ohutuse tagamiseks tellinguid. Sujuva paigalduse eeltingimus on katusekivi tootja ja kivi margi eelnev kooskõlastamine. Täiskatuse puhul, kus katus koosnebki vaid paneelidest, tuleb samuti järgida, et aluskatuse rajamisel oleks aluskile ning roovi paksus ning samm vastavuses Solarstone paigaldusjuhendiga.

 
Sujuva paigalduse puhul tuleb järgida järgnevaid pidepunkte:
  • Veenduda, et paneelide jaotis vastab Solarstone’i konsultandi poolt koostatud skeemile. Siin on oluline koostöö katusetööde teostajaga, kes paigaldab eelnevalt aluskile ning roovid, millele paneelid ja kivid toetuvad. Oluline, et kivikatuse roovi samm klapib (vahemikus 33..36cm) ning roovid on rajatud kivikatusele sobivast materjalist (5x5cm). Esmalt teostatakse kontrolljaotis (paigaldatakse alumise rea kivid, servakivid ning laotatakse esimene rida paneele) veendumaks, et roovi pikkus ja esimese rea kivide vuugid kattuvad minimaalselt teisest reast algavate paneelidega. Roovi otsad lõigatakse maha alles siis, kui on teostatud jaotise kontroll;
  • Ettevalmistada tehnoruumi viivate solar kaablite ja maandusjuhtme paigalduseks vastavalt eelnevalt kokkulepitud käigutee mööda. Kõik tehnoruumi viivad kaablid, mis väljuvad katusepinna alt peavad olema kaitstud kaablikaitsetoruga;
  • Paneelide paigaldusega alustatakse paremalt, liikudes tulbana üles. Iga paneel fikseeritakse kahe spetsiaalse vabaltseisva kanduriga. Paneelid kinnitatakse täiendavalt kruviga kahelt poolt paneeli ülaservades olevate kinnitusplaatide kaudu. Kinnitusplaadi külge on lisatud maandusjuhe, mis ühendatakse järgmise paneeliga kinnitusplaati läbistava kruviga;
  • Tulba valmimisel ühendadatakse paneelid ahelasse vastavalt projektile ning teostatakse voltaaži kontrollmõõtmine.
  • Jätkata järgmise tulba paigaldamisega. Stinginverteriga võib ühte ahelasse kokku paigaldada kuni 60 105W Solarstone paneeli;
  • Teostada vajalikud kontrollmõõtmised enne katuse sulgemist ja paigalda ülemise rea paneelidele spetsiaalne kaitsev L- kujuga plastikprofiil, mis tagab, et viimase rea reakivid ei toetu otse Solarstone paneeli klaasile. Paigaldada viimased katusekivid ja sulgeda katus;
  • Katuselt tulevad solar kaablid ühendatakse inverteriga ning teostatakse ühendused elektrikilbi ja Elektrilevi poolt paigaldatud 2-suunalise arvestiga. Lisaks ühendatakse paneelide maanduskaabel maanduslatile.
KonfiguratsioonPaigalduse tüüp3-8 kW8-15 kWInverterite paigaldamineHind KW/€
1Uus lihtne A-katusega maja, kergesti ligipääsetav. Võimalikud lsatööd tellitakse eraldi. Vajalik lihtne juurdepääs kaabelduse jaoks.1 päev1 päev1 päev200.00-250.00
2Uus 2-korruseline hoone. Võimalikud lsatööd tellitakse eraldi. Vajalik lihtne juurdepääs kaabelduse jaoks.2 päeva2 päeva1 päev250.00-280.00
3Uus katus mille elektrivõimsus ületab 50kW.Spetsiaalne projekt, mille detaile peab eelnevalt arutama tehase esindajaga.
4Varem ehitatud valmis 1-korruseline maja kivikatusega või plekk-katusega.1-2 päeva2-3 päeva1 päev250.00-280.00
5Varem ehitatud valmis 2-korruseline maja kivikatusega või plekk-katusega.3 päeva4 päeva1 päev250.00-300.00
6Keerukamad ja suure võimsusega katused. Erinevatest materjalidest katusekatted. Eriprojekt mille detaile peab eelnevalt arutama tehase esindajaga.
samm-sammult juhised

Paigaldusjuhend

Hästi ettevalmistatud ja koordineeritud paigaldus võiks näha selline.